Utbrent

I denne artikkelen skal jeg skrive om temaet utbrenthet. Dette er et tema som opptar meg, både på det personlige plan og som terapeut. Hovedkilden til artikkelen er boka «Utbrent – krevende jobber – gode liv?» av Roness et al. Såvidt meg...

Oppmerksomhet

Gestaltterapi er basert på noen modeller, hypoteser, teorier og et par «absolutte sannheter» som vi kaller lover. Flere av teoriene har blitt inspirert eller kopiert fra andre terapiformer, og det er et tegn på kvalitet at vi gestaltterapeuter ikke er en...