Utbrent

I denne artikkelen skal jeg skrive om temaet utbrenthet. Dette er et tema som opptar meg, både på det personlige plan og som terapeut. Hovedkilden til artikkelen er boka «Utbrent – krevende jobber – gode liv?» av Roness et al. Såvidt meg...