Utbrent

I denne artikkelen skal jeg skrive om temaet utbrenthet. Dette er et tema som opptar meg, både på det personlige plan og som terapeut. Hovedkilden til artikkelen er boka «Utbrent – krevende jobber – gode liv?» av Roness et al. Såvidt meg...

Velkommen til Kine!

Terapeut1 har gleden av å ønske Tine Berge Johnsen velkommen som gestaltterapeut under utdanning. Kine startet på studiet til å bli gestaltterapeut i 2013 og kommer til å være ferdig utdannet sommeren 2017. Hun er på det tidspunkt denne artikkelen skrevet godkjent til...