Parterapi

Når dere er sammen om problemet

Parterapi

Å være en del av noe dere har sammen er ikke alltid enkelt.

Forhold starter ofte med en forelskelse, følelser og omstendigheter endrer seg over tid og det dere en gang hadde går over til noe annet. Problemene par kommer til en terapeut med kan være svært alvorlige, andre par kommer fordi de ønsker å være prevantive og sammen jobbe mot et bedre samliv.

Parterapi er en krevende form for terapi, og det er viktig at begge parter har en motivasjon til å gå dit sammen.

Småproblemer i parforhold kan være en stor utfordring, men det er svært vanlig og akseptabelt. Når kommunikasjonen stopper opp, intimidet starter å utarte seg i isolasjon og vennskap forandrer seg til likegyldighet og i verste fall til fiendeskap – dette er tegn på at forholdet er i ubalanse.

Gestaltterapi har en god metode som egner seg utmerket til å arbeide med par. Klientene jobber sammen med terapeuten på leting en «bedre form» i forholdet. Terapeuten bruker intervensjoner som understrekker partenes sterke sider som har gjort forholdet levende og meningsfullt, samtidig som terapeuten peker på mulige utviklingspotensiale. Målet er å finne nye og mer hensiktsmessige måter å relatere seg til hverandre på. På denne måten er terapiens mål er å finne en bedre måte å leve sammen.

Det er bra å komme i parterapi i god tid, er det for sent i prosessen kan terapeutens eneste rolle å bistå paret i en mer minnelig måte å ta farvel med hverandre på. Har det alikevel gått for langt vil det muligens være bedre å overveie terapi som kan lede til en «bedre» avslutning enn å skille lag i uvennskap og bære nag til hverandre livet ut.

Det kan ofte være bra om begge to går i individualterapi, men ikke hos samme person som dere går til sammen.

Siste kommentarer

Share This