Hvite skyer og måneBefolkningens dårlige psykiske helse koster oss som nasjon mellom 60-70 milliarder per år og det er svært mange mennesker som trenger behandling. Disse kostnadene er basert i forbindelse med sykemeldinger og trygd, at personer med dårlig psykisk helse dør tidligere enn friske mennesker, samt direkte kostnader til behandling. Den siste kostnaden som går til behandling er jo bra, så lenge behandlingstilbudet fungerer og folk blir friskere.

Det er jo et problem at såpass mange sliter med psykiske lidelser, og det antas at mellom 15-20% av befolkningen vil oppleve en depresjon i løpet av livet (Berge og Repål, 2013) og angst er noe vi alle opplever og som kan bli en påkjenning som gjør at du utvikler det til en psykisk lidelse. Behandlingstilbudet for alvorlige psykiske lidelser er etter min oppfatning relativt godt, samtidig som det er rom for forbedring innen dette feltet, noe som igjen kommer ned til ressursene som tildeles denne delen av helsetilbudet.

De mindre alvorlige lidelsene koster samfunnet mest, det kan vært angst og depresjoner som utløser sykefravær og isolasjon, men som ikke er «alvorlig nok» til å få et tilbud om behandling i det offentlige helsevesenet. Disse personene kan slite i årevis og samtidig finnes det en rekke psykoterapeuter som ønsker seg flere klienter, som for eksempel gestaltterapeuter som meg. Heldigvis er det momsfritak på psykoterapi, hvis ikke ville det nok vært enda færre som oppsøker terapeuter privat.

Regjeringen jobber nå med en ny plan for psykisk helse (representantforslag 54 S), der noen av tiltakene er å få et bredere behandlingstilbud i kommunene – samt å rekruttere flere psykologer. Jeg har engasjert meg i medieutvalget til Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og vi jobber med en langsiktig plan for å kunne inkludere gestaltterapeuter som en del av det offentlige helsetilbudet. Dette kan være en lang vei å gå, men jeg tror at den rette innstillingen fra både kommuner, politikere, synsere og gestaltterapeuter er det helt klart en mulighet til å få til dette.

Å kunne få henvendt klienter med «mindre alvorlige psykiske lidelser» som angst og depresjoner til gestaltterapeuter ville utvidet behandlingstilbudet med nesten 500 på landsbasis, samt at flere utdannede gestaltterapeuter sannsynligvis ville startet praksis – NGF har kvalitetssikringen av egne terapeuter på plass, og vi justerer gjerne disse til å bli en offentlig godkjent behandlingsform.

Uavhengig av dette, ønsker jeg å oppfordre alle «normalnevrotikere» og de som føler at de trenger noen å snakke med og være sammen med i problemene til å ta kontakt med en terapeut i ditt nærmiljø. Det hjelper å være to, og med litt tid og innsats kan du oppnå en endring med din psyke.

Bor du i nærheten av Strømmen der jeg praktiserer er det bare å bestille time.

Bestill time

 

Verification

Share This