Grenseløshet

I gestaltteorien beskriver vi at det er en konfluens som oppstår når to personer ikke føler at det finnes noen grenser i mellom dem (Perls et al, 1951). Jeg har googlet litt og finner ikke noe god forklaring på hva confluence eller konfluens er, men det brukes til å...