Bilde: iStockphoto.com

Jeg har blitt permittert fra jobben, og er vel like rådvill på hvordan jeg skal takle situasjonen som tusenvis av andre i Norge akkurat nå. I påvente av at dette skal gå over, tenkte jeg å blåse liv i Terapeut1 og tilby terapi, rådgivning og støtte til de som måtte trenge det. Hensikten er ikke å tjene penger på dette arbeidet, men det er viktig at det er en forpliktelse til bestilling og gjennomføring av timer, og jeg har noen utgifter som må dekkes. For min del er det viktig å føle at jeg kan bidra med hjelp til de som trenger det og ha noe meningsfylt å gjøre mens jeg er permittert.

Det var ikke i mine tanker at et virus fra Kina skulle lamme landet vårt, jeg leste jo om at 50 millioner mennesker var isolert i Kina et sted, men at vi skulle komme dit vi er i dag, var bare fjernt. Nå er det tusenvis som enten sitter på hjemmekontor eller er permittert helt eller delvis, mens helsepersonell, lærere og andre med viktige roller i samfunnet jobber på spreng med å få Norge til å gå rundt. Jeg tror de fleste opplever en polarisering mellom nødvendigheten mellom tiltakene og tanken om at vi overdriver hele situasjonen. Svarene på det har jeg ikke, og det er heller ikke min oppgave å ha noen konkret forhold til det. Det finnes mange som har helt andre forutsetninger til å håndtere dette.

Da jeg startet gestaltterapeut utdanningen i 2010, gjorde jeg dette ved siden av full jobb, og det ble klart for meg at det å være terapeut ville være en stor overgang fra min daværene lederstilling i et internasjonalt IT selskap. Fra det 3. året på Norsk Gestaltinstitutt tok jeg imot klienter som «terapeut under utdanning», og fortsatte å praktisere da jeg var ferdig utdannet i 2014. Jeg praktiserte en kveld i uken frem til 2017, og på det meste var vi fire som praktiserte under merkevaren Terapeut1 . Senere fikk jeg sluttpakke i det selskapet og bestemte meg for å finne ny jobb så fort som mulig, og det klarte jeg på et par måneder. Situasjonen som permittert er en helt annen.

 

Hvordan praktisere gestaltterapi under corona pandemien?

Gestaltterapeuter går under samme lovgivning som psykologer, og per 17.03.2020 gjelder følgende:

  • Terapien kan gjennomføres ved å følge normale rutiner for smittebegrensning (blant annet at terapeut og klient skal ikke være nærmere enn 2 meter, grundig og hyppig desinfisering av flater som hyppig berøres)

Det er derfor flere muligheter for å gjennomføre terapi, den tryggeste for begge parter er å ha dette per videokonferanse på Teams eller Skype. Jeg har mulighet til å benytte begge løsningene, og det krever ikke at du kjøper noen programvare (du kan bruke dette igjennom nettleseren din). Et annet alternativ er å bruke telefonen som vanlig eller videosamtale på mobil. Utfordringen med dette er at jeg ikke ser deg, og jeg mister muligheten til å se kroppspråket ditt.

Hvis du bor i nærheten av Lørenskog kan vi treffes hjemme hos meg, det er ingen i familien som har vist noen tegn til å være smittet av corona viruset. En svært viktig forutsetning er at du heller ikke har noen symptomer eller er påvist å ha smitte. Har du blitt friskmeldt er det ingen utfordring.

Den siste muligheten er å treffes ute, enten ved å gå en tur og snakke sammen, eller å finne et sted vi kan sitte og snakke sammen. Selv har jeg svært god erfaring med dette. Jeg har bil og mulighet til å forflytte meg til et sted som passer for oss begge (med visse begrensninger). Vi finner uansett et sted å treffes som er egnet for denne type samtale, slik at vi begge vil føle oss komfortable med å dele tanker og vise følelser.

 

Timebestilling og priser

Alle som ønsker å gå i terapi betaler 200,- kroner per time. Det er viktig å presisere at dette er i en begrenset periode, frem til jeg går tilbake til min vanlige jobb. Tidsperspektivet på dette er ukjent, men jeg antar at dette ikke vil være aktuelt før i August 2020 eller senere.

Bestill time

 

Hva skjer når jeg går tilbake i min normale jobb?

Forhåpentligvis løser denne situasjonen seg for alle etterhvert. Har du et behov for å fortsette i terapi vil vi enten se på muligheten til at du kan fortsette hos meg på kveldstid, eller jeg kan henvise deg til andre gestaltterapeuter som har tid tilgjengelig. Da vil jeg ta en vurdering av hvordan vi har jobbet og etterstrebe å finne en terapeut som jeg tror passer. Alternativt får vi se på andre muligheter, som lavterskel tilbud og annet.

 

Linker

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://ngfo.no/presisering-fra-helsedirektoratet-om-smittevernkrav-ved-samtaleterapi/

Share This