Terapeut1 har gleden av å ønske Eli Irene Brager velkommen som gestaltterapeut under utdanning. Hun er den fjerde terapeuten i Terapeut1, og det er særdeles hyggelig at vi har blitt en liten gruppe terapeuter med forskjellig profil.

eli-irene-brager

Eli Irene startet på studiet til å bli gestaltterapeut i 2014 og kommer til å være ferdig utdannet sommeren 2018. Utdanningen tar hun på Norsk Gestaltinstitutt, som er en godkjent høyskole. Utdanningen tar til sammen 4 år, og studenter som starter på det 3. studieåret blir godkjent til å ta i mot klienter. Dette er en vurdering som hovedlæreren tar, og det betyr at studenten har vist den rette modenheten i forhold til både teori og praksis. Gestaltterapeuter under utdanning får svært god oppfølging av Norsk Gestaltinstitutt, dette inkluderer blant annet obligatorisk veiledning og forsikring igjennom skolen.

Hun er på det tidspunkt denne artikkelen skrevet godkjent til å ta i mot klienter, og har lokaler hos Prestasjonssenteret på Lillestrøm. Eli har sitt daglige virke innenfor kart og geodata i Statens kartverk, hun arbeider også som frivillig for Kirkens bymisjon. Å gå til en gestaltterapeut under utdanning er en svært gunstig måte å gå i terapi til redusert pris.  Et krav til å bli ferdig utdannet som gestaltterapeut krever at studenten har minst 400 timer faglig erfaring i tillegg til den normale undervisningen, og mesteparten av disse timene kommer fra arbeid med klienter.

Eli Irene jobber med enkeltklienter. Hun tilbyr terapi til redusert pris frem til hun er ferdig utdannet. Hun har egen hjemmeside hvor du kan lese mer om henne. http:\\www.bragerterapi.no

Kontaktinformasjon:

Eli Irene Brager

E: post@bragerterapi.no

M: 915 71 372

Share This