Alle mennesker opplever oppturer og nedturer i livet. Når klienten har en bipolar lidelse vil disse svingningene bli mer kraftige i intensitet og strekke seg over tid, det vil også kunne finnes et mønster i situasjoner og hendelser som utløser enten en depresjon eller oppstemthet. Bipolar lidelse het tidligere manisk depressiv lidelse og det anses å være mellom 1-2% av befolkningen som får denne lidelsen (bipolart.no).

Hvis du mistenker at du har bipolar lidelse, er det svært viktig at du tar opp dette med din fastlege. Det er svært varierende kunnskap om sykdommen blant leger, og svært mange vil foreslå medisinering med antidepressiva, dette vil sannsynligvis ikke gi noen langvarig effekt annet enn å dempe toppen og bunnen av humørsvingningene. Grunnen til min påstand om at det ikke vil hjelpe over lengre tid, er at bipolar lidelse skylles en ubalanse i hormoner i hjernen, sykdommen er rett og slett noe klienten må leve med resten av livet.

Derfor er det viktig å gå i behandling, uansett om du tar medisiner eller ikke.

Intensitet og varighet over tid avgjør i stor grad hvordan lidelsen påvirker klienten og omgivelsene, det er derfor en viktig del av det terapeutiske arbeidet å jobbe med en kartlegging av hvordan klienten har det. I terapirommet snakker vi om hvordan manien og depresjonen oppleves, både i tankene og kroppen. Vi snakker også om hvordan klienten opplever sine omgivelser. I gestaltterapeutens metodikk kaller vi dette de tre awareness sonene, og dette er en form for trening for å bli mer oppmerksom på hva som skjer og hvordan du reagerer.

Når klienten er på vei inn i en manisk tilstand, kan dette oppleves som svært positivt. Klienten får mer energi, ønsker å utrette utrolige ting, blir kreativ og hele følelsen kan være lik en ruslignende tilstand. Depresjonen derimot kan oppleves som svært alvorlig, det er ikke uvanlig med selvmordsforsøk blandt bipolare pasienter. Svært mange bipolare blir feildiagnosert også, tilstanden kan forveksles med depresjon, angst og schizofreni.

Har du alvorlige svingninger, må fastlege kontaktes og medisinering eller rekvisjon videre til psykolog eller psykiater må skje – er det svært alvor må klienten få hjelp på akutt psykiatrisk avdeling. Å gå i terapi hos en gestaltterapeut kan være et godt alternativ hvis lidelsen ikke er svært alvorlig, eller et supplement til annen behandling.

Over tid vil vi jobbe med at klienten klarer å respondere på de ulike tilstandene, og hensikten er å gjøre personen i stand til å leve med sin sykdom og mestre den.

Lurer du på mer om bipolar lidelse eller ønsker å starte behandling hos Terapeut 1, ta gjerne kontakt.

Bestill time

 

Verification

Share This