Blogg om terapi

Teori og praksis

Siste kommentarer

Ser du noen ganger rødt?   

Har du noen gang vært sint? Antagelig har du det. Alle mennesker har sinne i seg. Sinne kan brukes både fornuftig og ufornuftig. Et fornuftig sinne er et sinne som gjør at du går til en positiv handling på grunn av noe som du er uenig med og føler ikke er riktig. For...

Utbrent

I denne artikkelen skal jeg skrive om temaet utbrenthet. Dette er et tema som opptar meg, både på det personlige plan og som terapeut. Hovedkilden til artikkelen er boka "Utbrent - krevende jobber - gode liv?" av Roness et al. Såvidt meg bekjent er dette den fremste...

Share This