Individualterapi

Gestaltterapi for enkeltpersoner

Individualterapi

Mange som oppsøker en terapeut har ofte opplevd noen av disse symptomene på forhånd:

  • Søvnmangel
  • At du drikker mer alkohol enn normalt
  • Depresjon og/eller at man føler seg sliten, lei seg, håpløshet, bekymring og lignende
  • Nervøsitet
  • Konflikter med personer i sine nære relasjoner, dette kan være f.eks med sin partner, familiemedlemmer eller på arbeidsplassen. Et foreliggende eller gjennomført samlivsbrudd er helt klart en slik konflikt.
  • Tap av noen som står deg nær.

Vi tar oftest kontakt med vår fastlege hvis vi er fysisk syke, dette er også ofte den første personen vi snakker med om disse symptomene som er beskrevet over. En fastlege kan skrive en rekvisisjon til en psykolog eller andre spesialister hvis hun tror det er mulig å sette en diagnose. Ikke alle får tilbud om behandling igjennom det offentlige nettverket, gestaltterapi er derfor et alternativ for de som ønsker å endre på situasjonen de er i.

Hva er spesielt med gestaltterapi?

De fleste terapiformer er ganske like og bygger på veldig mange av de samme prinsippene. Forskning som er gjort angående ulike terapiformer viser at det viktige er at terapeuten holder seg til sin terapiform. Det er ikke et kvalitetsstempel hvis terapeuten blander sammen mange ulike former, da mister grunntankene sin verdi.

Noen av prinsippene i gestaltterapi er å jobbe med klienten her og nå, det vil si at vi er opptatt av hvordan du har det nå – selv om vi snakker om hendelser som har skjedd tidligere i livet ditt.

Alle klienter er ulike og trenger forskjellige ting, noen ønsker kun å snakke – andre blir med på ulike eksperimenter, dette kan være alt fra å spille ut situasjoner, gjøre pusteøvelser og mye annet. Det betyr ikke at du må gjøre øvelser hvis du ikke vil.

Hvem passer ikke gestaltterapi for?

Er du alvorlig psykisk syk og har en diagnose, skal all terapi være avklart med din fastlege og/eller den psykologen eller psykiateren du går eller har gått i behandling til. Avklares det på forhånd med din hovedbehandler, kan gestaltterapi være en god løsning i tillegg til den behandlingen du får av offentlige behandlere.

For de fleste passer terapiformen godt, vårt beste tips er å teste ut noen timer og se hvordan det går.

Siste kommentarer

Share This