Terapeut – Jens Fossum

Jens Fossum (f. 1974) er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt og var ferdig med utdanningen i 2014. Han har praktisert gestaltterapi siden 2012. Jens har har opparbeidet en bred erfaring med klienter av ulik bakgrunn, og jobbet mye med «normalnevrotikere» og angst. Gjennom studiet har han blogget om det å være student, og ser nytten av å undersøke og lære om nye tema samtidig som han deler denne informasjonen med andre via nettet. Bor på Lørenskog sammen med sin kone og tre barn.

Jens jobber med salg av IT løsninger i selskapet Columbus, og tilbyr gestaltterapi til klienter på kveldstid.

E: gestalt@terapeut1.no

M: 470 34 200

Se også hans tidligere blogg fra studietiden på http://gestaltterapi-frastudenttilterapeut.blogspot.no/

Jens blogger også om private hendelser på: https://19toppper.blog

Ønsker du å være en del av Terapeut1?

Tanken med Terapeut1 er at flere terapeuter kan samarbeide om markedsføring, skrive blogginnlegg og sammen skape interesse for hjemmesiden og økt tilgang på klienter. Å jobbe som terapeut kan oppleves som ensomt og det krever relativt mye å bygge opp en base med klienter som gjør det mulig å praktisere med en stabilitet og forutsigbarhet. Det er både kostbart og tidkrevende å drive med markedsføring, samt det å blogge om ulike tema skaper interesse og trafikk til nettsiden. Hvis vi gjør dette sammen er min teori at vi alle drar nytte av dette. Vi deler kostnadene og får bedre effekt. Hvis du ønsker å være en del av dette, ta kontakt!

Siste blogginnlegg

Les de siste blogginnleggene på Terapeut 1

Ser du noen ganger rødt?   

Har du noen gang vært sint? Antagelig har du det. Alle mennesker har sinne i seg. Sinne kan brukes både fornuftig og ufornuftig. Et fornuftig sinne er et sinne som gjør at du går til en positiv handling på grunn av noe som du er uenig med og føler ikke er riktig. For...

Share This